انواع قطعات Highalumina

انواع بوته

انواع بوته


موجود در حجم های:
 • 20 سی سی
 • 30 سی سی
 • 50 سی سی
 • 100 سی سی
 • 200 سی سی
 • 500 سی سی
 • 750 سی سی
 • 1000 سی سی

 • دارای خلوص 99.8%
  انواع قایقک

  انواع قایقک


  موجود در حجم های:
 • 1.5 سی سی
 • 2 سی سی
 • 4 سی سی
 • 10 سی سی
 • 15 سی سی
 • 40 سی سی

 • دارای خلوص 99.8%
  انواع کفی

  انواع کفی


  موجود در قطر های:
 • 60 - 75 میلی متر
 • 70 - 75 میلی متر
 • 100 - 110 میلی متر

 • دارای خلوص 99.8%

  Tags: های آلومینا قطعات highalumina الو