درخواست پشتیبانی فنی
 1. نام و نام خانوادگی (*)
  Invalid Input
  نام و نام خاوادگی خود را به صورت کامل وارد کنید
 2. سمت (*)
  Invalid Input
  سمت خود را وارد کنید مدیر فنی,مدیر کارخانه,مدیر داخلی,مدیر عامل,صاحب دستگاه و ...
 3. نام شرکت / محل نصب (*)
  Invalid Input
  در صورتی که شخص حقوقی هستید نام شرکت خود را به صورت کامل و در صورتی که شخصی حقیقی هستید محل نصب (مغازه,کارگاه,...) را به صورت کامل وارد کنید
 4. تلفن ثابت
  Invalid Input
  تلفن ثابت خود را به همراه کد شهر وارد کنید
 5. تلفن همراه (*)
  Invalid Input
  تلفن همراه خود را وارد کنید
 6. email
  Invalid Input
  آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کنید
 7. دپارتمان درخواست (*)
  Invalid Input
  دپارتمان درخواست خود را انتخاب کنید
 8. شرح درخواست (*)
  Invalid Input
  شرح درخواست خود را به صورت کامل و جامع ذکر کنید
 9. پیوست فایل
  Invalid Input
  اگر نیاز به ارسال فایل (عکس,متن,...) میباشد در این قسمت فایل خود را ضمیمه کنید
 10. کد امنیتی (*)
  کد امنیتی
  Invalid Input
  کد امنیتی زیر را وارد کنید
 11. ارسال درخواست

Download Catalog

Contact Us

Address: No. 11 - Golafshan 4 St.   Dashtestan Blv. - Shamsabad industrial park - Tehran - Iran
Tell : +98(21)5623-1144
Fax: +98(21)5623-3036
Sale:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Administrator:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.